• Nemčina
  • Francúzština
  • Taliančina
  • Angličtina
  • Čeština
  • Polština
  • Slovenčina

Dočasný pracovný pomer: Dočasné zamestnanie

V prípade personálnych prekážok poskytujeme kvalifikovaných odborníkov v krátkom čase. Vykonávame pre vás nábor vyškoleného personálu a poskytujeme ho na obmedzenú dobu. Na ako dlho chcete zamestnanca dočasne zamestnať, je len na vás. Vykonávame nábor, školenie (bezpečnosť) a administratívu požadovaného personálu, aby ste sa mohli plne sústrediť na svoje hlavné podnikanie. Naši zamestnanci tiež môžu byť, na požiadanie, špecifickí pre danú pobočku, oblečením a kompletným vybavením so svojimi vlastnými nástrojmi.

Výpovedná lehota pre dočasné zamestnanie:

  • – počas prvých troch mesiacov: 2 pracovné dni
  • – od štvrtého do šiesteho mesiaca: 7 dní
  • – od siedmeho mesiaca: jeden mesiac, vždy v ten istý deň nasledujúceho mesiaca

 

Sme o našom výkone presvedčení a radi by sme si vás získali ako spokojného zákazníka. Z tohto dôvodu vám ponúkame dočasný skúšobný deň (skúšobnú prácu). Pokiaľ zamestnanec nesplní vaše očakávania v prvý deň, preberieme všetky náklady a okamžite ho nahradíme.

Vyhľadajte personál

Close

Osobné údaje


Záujem :

Profesie:

Doplňujúce informácie